SARA LISBON

SARA LISBON

Web Designer

Intrinsicly visualize enterprise-wide action items vis-a-vis competitive results. Holisticly provide access to economically sound intellectual capital with maintainable internal or “organic” sources. Assertively mesh client-centered collaboration and idea-sharing through an expanded array of services. Credibly empower dynamic data with emerging methodologies.

Bachelor of UI/UX: Daffodil Internation University
Masters of UX: University of Dhaka

Phone: 361-213-7624
Email: johndoe@hostname.com
Address: 3831 Boone Street, Corpus Christi, United States

More Member

Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Web Developer

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Rồng Việt có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Vui lòng nhấp vào CLICK HERE thêm chi tiết Chính sách bảo mật của chúng tôi. Rồng Việt đang hoạt động tại hai tên miền www.vietdragongroup.com